O nas

Dziki Bez – Rośnie tam gdzie chce!
Mit założycielski: Dziki Bez w Polsce występuje powszechnie. Rośnie dziko na zrębach leśnych, przy wysypiskach śmieci, rumowiskach i domostwach. Tworzy zarośla na nieużytkach. Dziki Bez dawniej traktowany był jako drzewo życia. W niektórych rejonach był rośliną kultową, przed którą zdejmowano nakrycie głowy.

Stowarzyszenie powstało z potrzeby stworzenia przestrzeni do realizowania swoich pomysłów, wspólnego doskonalenia się, dzielenia wiedzą i doświadczeniem. Wbrew powszechnej tendencji do jak najszybszego określania się i specjalizowania się, chcemy pozwolić sobie na poszukiwanie i sprawdzanie nowych dróg. Dlatego też Dziki Bez, rośnie w różnych obszarach. Tworzymy filmy i festiwale,  projekty społeczne, artystyczne i edukacyjne. Szukamy ciekawych historii, badamy zaniedbane obszary.

? Zarząd: Diana Gaik i Katka Gdesz

? Komisja Rewizyjna: Karolina Śmigiel i Katarzyna Waletko

? Stowarzyszenie założyli: Agnieszka, Agnieszka, Ala, Aneta, Ania, Ania, Ania, Antoni, Diana, Karolina, Kasia, Łukasz, Magda, Marcin, Marta, Marysia, Paulina, Przemek.