O nas

Dziki Bez – Rośnie tam gdzie chce!

Tworzymy filmy i festiwale,  projekty społeczne, artystyczne i edukacyjne. Interesuje nas człowiek, niezależnie od jego wieku. Szukamy ciekawych historii, badamy zaniedbane obszary. Stowarzyszenie powstało po to aby jego członkowie mogli realizować niezależnie swoje pomysły, poszukiwać nowych dróg, wspólnie doskonalić się i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Mit założycielski:

Dziki Bez w Polsce występuje powszechnie. Rośnie dziko na brzegach lasów, na zrębach leśnych, przy wysypiskach śmieci, na miedzach pól, przy rumowiskach, przy domostwach. Tworzy zarośla na nieużytkach. Dziki Bez u dawniej traktowany był jako drzewo życia. W niektórych rejonach Dziki Bez był rośliną kultową, przed którą zdejmowano nakrycie głowy.

W Dzikim Bzie stowarzyszyli się Agnieszka, Agnieszka, Ala, Aneta, Ania, Ania, Ania, Antoni, Diana, Karolina, Kasia, Łukasz, Magda, Marcin, Marta, Marysia, Paulina, Przemek.